ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην  Luxury Events Bardopoulos αναλαμβάνουμε εκτός από την μουσική κάλυψη και την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων με σύγχρονο και επαγγελματικό εξοπλισμό. Ο άρτιος ηχητικός εξοπλισμός μας  σας εγγυώνται το απόλυτο της επιτυχίας. Στοχεύουμε στην ομοιόμορφη κατανομή του ήχου στο χώρο ώστε οι προσκεκλημένοι σας να διασκεδάζουν με ποιοτικό ήχο στο χώρο της πίστας ενώ παράλληλα όσοι βρίσκονται στα τραπέζια να απολαμβάνουν τη μουσική σε διαφορετική ένταση και να έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε μεταξύ τους στη διάρκεια του φαγητού. 

Η Luxury Events Bardopoulos αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό να σχεδιάσει και τον κατάλληλο φωτισμό Γάμου στη δεξίωση σας είτε πρόκειται για ένα set-up φωτισμού πίστας είτε πρόκειται για ένα σύνθετο διακοσμητικό φωτισμό που θα μετατρέψει το χώρο δεξίωσης σε ονειρεμένο τοπίο...

EQUIPMENT

At Luxury Events Bardopoulos, besides the musical coverage and the sound coverage of the events with modern and professional equipment. Our premium sound equipment guarantees you the ultimate in success. We aim at the even distribution of the sound in the space so that your guests entertain with a high-quality sound on the track while at the same time those on the tables enjoy the music in different intensity and have the ability to talk to each other during the meal.

Luxury Events Bardopoulos undertakes with responsibility and professionalism to design a suitable wedding lighting at your reception whether it is a set-up of pavement lighting or it is a complex decorative lighting that will transform the reception area into a dreamy landscape ...